“ต่างชาติ” เข้าซื้อหุ้นไทย 3.5 พันล้าน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“ต่างชาติ” ซื้อหุ้นต่อเนื่อง3,563 ล้าน ขณะที่เดือน ธ.ค. มียอดซื้อสุทธิสูงสุด 23,223.17 ล้าน แต่ทั้งปีนี้เป็นขายสุทธิสะสม 48,577.55 ล้าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนวันที่ 30 ธ.ค.2564 พบว่า สถาบันในประเทศ (กองทุน) มียอดขายสุทธิ 1,201.20 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ซื้อสุทธิ 192.40 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 3,563.00 ล้านบาท และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (รายย่อย) ขายสุทธิ 2,554.20 ล้านบาท

ทั้งนี้ ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 30ธ.ค. กองทุน ขายสุทธิ 8,629.85 ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 2,390.87 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 23,223.17 ล้านบาท และรายย่อยขายสุทธิ 16,984.18 ล้านบาท

โดยส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 ม.ค. – 30 ธ.ค. กองทุน ขายสุทธิ 77,335.91ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 13,672.42 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 48,577.55 ล้านบาท และรายย่อย ซื้อสุทธิ 112,241.04 ล้านบาท